حمام توکار تیپ5 باروک Black gold plating لوله سقفی با هدشاور کرم و وان پرکن ریختگی با سوپاپ و شلنگ دوش و شاور دستی

6,471,360 تومان

کد محصول :11072521337

مدل:باروک
$img_brand$

رنگهای دیگر این محصول:


+ -

محصولات مرتبط


لوازم جانبی توکار لوازم جانبی کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و وان پرکن ریختگی با سوپاپ و شلنگ دوش و شاور دستی
لوازم جانبی توکار لوازم جانبی کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و وان پرکن ریختگی با سوپاپ و شلنگ دوش و شاور دستی

1,242,800 تومان

حمام تیپ ۴ توکار مکانیزم کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و پایه هولدر با زاویه ورودی آب برنجی و شلنگ و گوشی دستی
حمام تیپ ۴ توکار مکانیزم کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و پایه هولدر با زاویه ورودی آب برنجی و شلنگ و گوشی دستی

1,242,800 تومان

حمام تیپ ۳ توکار مکانیزم کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم و وان پرکن ساده لواه ای
حمام تیپ ۳ توکار مکانیزم کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم و وان پرکن ساده لواه ای

1,242,800 تومان

حمام تیپ ۲ توکار مکانیزم کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و پایه هولدر با زاویه ورودی آب برنجی و شلنگ و گوشی دستی
حمام تیپ ۲ توکار مکانیزم کرم لوله سقفی با هدشاور کرم و پایه هولدر با زاویه ورودی آب برنجی و شلنگ و گوشی دستی

1,184,000 تومان

حمام تیپ ۱ توکار گوشی دستی گرد ای بی اس ریسکو کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو
حمام تیپ ۱ توکار گوشی دستی گرد ای بی اس ریسکو کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو

570,800 تومان

حمام تیپ ۱ توکار وان پرکن ریختگی با سوپاپ 3/4 کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو
حمام تیپ ۱ توکار وان پرکن ریختگی با سوپاپ 3/4 کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو

599,000 تومان

حمام تیپ ۱ توکار ست قاب پلاک کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو
حمام تیپ ۱ توکار ست قاب پلاک کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو

559,100 تومان

حمام تیپ ۱ توکار مکانیزم کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو
حمام تیپ ۱ توکار مکانیزم کرم لوله اتصال سقفی با هدشاور کرم ریسکو

1,184,000 تومان

مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش