دسته بندی ها
دسته بندی ها

مطالب اخیر

مطالب اخیر
علت سفت شدن شیرآلات

علت سفت شدن شیرآلات

از عوامل سفت شدن شیرهای اهرمی

* فرسوده شدن واشر؛


* خشک شدن مغزی واشر؛


* جرم گرفتن مغزی؛


* خراب شدن مغزی شیر.

در ابتدای امر اگر مشکلی برای باز کردن شیر اهرمی دارید ما اطلاعات جامع و کاملی را برای شما کاربران عزیز در مقاله تعویض کارتریج و اورینگ (واشر)شیرهای اهرمی قرار دادهایم که شما میتوانید با مراجعه به این مقاله از سایت ریسکو به آسانی شیرآلات خود را بازکرده وتمیز نموده و آنها را مجدد سرهمبندی و نصب کنید.
پس از بازکردن شیرآب باید مغزی و اورینگ (واشر) شیر را مورد بررسی قراردهیم. اگر اورینگ(واشر) شیر آب شما مشکل خاصی نداشت (پوسیدگی یا پارگی و یا هرز شدن )و سالم است با پاک کردن جرمها و رسوبات میتوانید همچنان از اورینگ (واشر) قبلی خود استفاده کنید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که روغنکاری اورینگ(واشر) شیر میتواند استفاده شما از شیر آب را برای مدت طولانیتری سهل و آسان نماید.
پس از بررسی واشر نوبت به مغزی شیر میرسد. در این حالت نوع تعمیر بسته به نوع مغزی متفاوت است. برای شیرهای سرامیکی، مغزی شیر آب را برای مدتی در داخل سرکه قرار میدهید و سپس آن را به خوبی آبکشی مینماییدتا رسوبها و جرمها به صورت کامل خارج شوند. در شیرهایی با مغزی کارتریج نیز باید کارتریج شیر آب را تعویض کنیم تا مشکل سفتی شیر آب ما حل شود.

مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش