دسته بندی ها
دسته بندی ها

مطالب اخیر

مطالب اخیر
قدیمیترین وپرطرفدارترین رنگ

قدیمیترین وپرطرفدارترین رنگ

یکی از قدیمیترین و محبوبترین انواع رنگ شیرآلات، رنگ کروم میباشد. رنگ کروم اصلیترین نوع آبکاری و پرداخت را دارد و همچنین بیشترین کیفیت لعاب، مختص طرحهای رنگ کروم است.زیباترین طرح های شیر کروم در شیرهای مدل جام ریسکو قابل مشاهده است

مشاوره و ثبت سفارش
مشاوره و ثبت سفارش